ARMÁDE ZOSTATKU JEŽIŠA KRISTA – DER RESTARMEE JESU CHRISTI

Posolstvá nebies v slovenskom jazyku, ktoré od roku 2016 dostáva Boží nástroj menom Helena pôvodom zo Slovenska, ktorá je vydatá a žije v Nemecku:

PRÍDEM SKORO – MOJE MENO JE JEŽIŠ

Botschaften des Himmels in deutscher Sprache, die seit 2016 gegeben weden durch göttliches Instrument genannt Helena mit slowakischer Abstammung, die verheiratet ist und in Deutschland lebt:

ICH KOMME BALD – EUER KÖNIG JESUS CHRISTUS

Posolstvá nebies v slovenskom preklade prebraté zo stránky: http://jezusuzenete.hu, ktoré dostáva Boží nástroj menom Mária Julianna z Maďarska:

MÁRIA JULIANNA