ARMÁDE ZOSTATKU JEŽIŠA KRISTA

Ježiš Kristus: Moje slovo je konečné, je definitívne, nemôže byť iné slovo!
(Posolstvo MBM z 13. mája 2013 16:38 hod.)

Moje slovo je konečné. Je definitívne. Nemôže byť iné slovo. Ktokoľvek tvrdí, že hovorí v mojom mene po novembri 2010, kedy začala táto misia (posolstvá Varovania dávané cez Boží nástroj – írsku vizionárku Máriu Božieho milosrdenstva), nemá právo tak robiť, pretože neprichádza odo Mňa. Proroci, ktorí prišli predtým, a ktorí tiež hovoria v mojom mene, sú požehnaní a budú stále pod mojou ochranou. Môj hlas hovorí k svetu cez tieto posolstvá. Moja milovaná Matka, Nepoškvrnená Panna Mária, tiež hovorí ku svojim vizionárom a jej misia má takisto moje požehnanie.

Vedzte, že satanova armáda zahŕňa množstvo falošných prorokov, ktorí hovoria sladkým hlasom. Chlácholivo, vľúdne a ukrývajúc sa za prázdnymi sľubmi vám budú vravieť pravý opak toho, čo vám hovorím Ja. Vedzte, že len môj hlas vám bude hovoriť pravdu. Len môj hlas vám bude hovoriť o nadchádzajúcich udalostiach, ktoré sa skutočne stanú. Nikto ďalší nemôže a ani nebude mať právo hovoriť za Mňa, Ježiša Krista, alebo môjho milovaného Otca.

Posolstvá nebies v slovenskom preklade prebraté zo stránky: http://jezusuzenete.hu, ktoré dostáva Boží nástroj menom Mária Julianna z Maďarska:

MÁRIA JULIANNA